En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

efter att ha tittat på pressmedelandet om nya skatteregler har jag förstått det som att det träder i kraft efter årsskiftet.

 Jag är utflyttad i början av 2009 och begränsat skattskyldig och skattar således fullt ut i Schweiz. Vad händer nu efter årsskiftet? Kommer reavinst därefter att skattas i Sverige t.o.m. 5 år efter utflyttningen?

Om så är fallet, hur räknas i år. Är det så att jag bör realisera mina eventuella innestående vinster innan årsskiftet om jag vill skatta dessa enligt Schweiziska regler.

Hur räknas de 5åren? Jag flyttade i början av 2009 (Mars) men hade bara inkomst i Schweiz det året. Är det 2013 som är Sveriges sista år att beskatta mig eller lägger dom på ett extra år för god marginal (som dom brukar)?

 

Mvh

Teknikern

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  mar 07, 2011

  Hej!

  Jag har som du endast läst protokollet, som ska remissbehandlas, proposition skrivas och beslut tas. Jag antar ändå att beslut kan tas under innevarande år och det mesta i protokollet kommer då i så fall att gälla från och med 1 januari 2012 om inte några ändringar eller ytterligare överångsbestämmelser tillkommer.

  Beträffande reavinstbeskattningen avseende aktier föreslås, att Sverige har rätt att beskatta om avyttring sker vid något tillfälle under de fem år som följer närmast efter den tidpunkt personen upphört att ha hemvist i Sverige. Vad jag kan förstå gäller faktisk tid, som då för din del skulle inträffa ungefär mars/april 2014.

  Du bör nog avyttra i år för att kunna nyttja nuvarande regler i avtalet.

   

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se