En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.

Pressmeddelande
3 mars 2011
Finansdepartementet

Stardoll AB befrias från svensk moms

Regeringen har i dag beslutat bifalla Stardoll AB:s överklagande av Skatteverkets beslut avseende befrielse från moms. Regeringsbeslutet innebär att bolaget befrias från moms på vissa försäljningar av elektroniska tjänster till konsumenter i Storbritannien i den utsträckning som brittisk moms har betalats för samma tjänster.

Ett dispensbeslut är alltid ett beslut i det enskilda fallet. I Stardoll AB:s fall har vissa transaktioner blivit belastade med moms både i Storbritannien och i Sverige.

- Dubbelbeskattningssituationer framstår som orimliga men kan tyvärr inte undvikas ibland. Vid en samlad bedömning av omständigheterna i ärendet finns det dock synnerliga skäl för att bifalla Stardolls ansökan, säger statssekreterare Hans Lindberg.

Kontakt:
Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Markus Sjöqvist
Pressekreterare
08-405 13 81
076-107 20 36

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg