En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Jag försöker tyda dubbelbeskattningsavtalet med Brasilien. Det tycks inte finnas ett "normalt" avtal utan enbart den gamla förordningen 1975:1427.

Kan ni tydliggöra vad/till vilken skattesats Brasilien har rätt att beskatta utdelningar, räntor och royalty till svenskt AB?

Har ni uppgifter hur Brasilien beskattar finansiella transaktioner i övrigt, både "import" och "export", samt hur/om dubbelbeskattningsavtalet begränsar dessa?

Har ni dessutom uppgift om/hur svenskt AB kan äga bolag i Brasilien?

Tack så mycket på förhand!

Hälsningar
Pia Quist
Vd /skatte- och finanskonsult på Ekonomikompetens Västmanland AB
(tidigare skatteexpert på ABB)

2 Kommentarer
 1. anon
  PQuist
  apr 07, 2011

  En ytterligare fundering över om / vilken skatt som verkligen dras vid utdelning från bolag i Brasilien - näringsbetingad aktie. Jag har hittat att skatteavtalet säger 25% men Brasiliens interna lagstiftning verkar vara 0%. Brasilien får väl inte dra någon skatt över huvudtaget på utdelning i de fallen? Har ni erfarenhet av det?

  Tack igen!

  Hälsningar
  Pia Quist
  Vd /skatte- och finanskonsult på Ekonomikompetens Västmanland AB
  (tidigare skatteexpert på ABB)

 1. anon
  Ove Grip
  apr 25, 2011

  Hej Pia!

  Det är skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien enligt förordningen 1975:1427 som fortfarande gäller.

  Enligt avtalet får Brasilien beskata utdelningar från ett bolag med hemvist i Brasilien till ett svenskt aktiebolag med högst 15 procent (artikel 10 p. 2).

  Ränta som härrör från Brasilien och som betalas ut till ett svenskt aktiebolag får beskattas i Brasilien med högst 15 procent (artikel 11 p.2).

  Royalty som härrör från Brasilien och som betalas ut till ett svenskt aktiebolag för beskattas i Brasilien med högst 25 procent om royaltien uppkommit genom nyttjande av eller rätten att nyttja varumärke och med högst 15 procent i övriga fall med högst 15 procent (artikel 12 p. 2).

  När det gäller finansiella transaktioner i övrigt så får Brasilien beskatta inkomst av rörelse (näringsverksamhet) som bedivs av ett svenskt aktiebolag endast om och i den mån inkomsten är hänförlig till ett i Brasilien beläget fast driftställe.

  Jag känner inte till om och hur ett svenskt aktiebolag kan äga bolag i Brasilien.

  Vilken skatt som verkligen dras i Brasilien beror på de bestämmelser som gäller i Brasilien. Hur dessa ser ut kan jag inte uttala mig om

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB