En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Min hustru överlåter hälften av sin bostadsrätt som gåva till mig och behåller själv de befintliga lånen. Om jag tar över delar av bostadsrättslånen; hur stor del av lånen kan jag ta över för att det skattemässigt ska betraktas som gåva?

3 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  apr 18, 2011

  Hej Camaro62!

  Jag hämtar svaret på din fråga från min blogg den 11 december förra året med rubriken Köp eller gåva.

  För bostadsrätter och annan lös egendom än byggnad på ofri grund tillämpas andra principer än för fastigheter, nämligen den s.k. delningsprincipen. Till den del vederlaget motsvarar marknadsvärdet på den överlåtna egendomen anses denna del ha sålts och i övriga delar ha givits i gåva.

  Exempel

  A överlåter en bostadsrätt till sin son B för 500 000 kr. Marknadsvärdet på bostadsrätten är vid överlåtelsetillfället en miljon kr. Vid inkomstbeskattningen anses A ha sålt hälften av bostadsrätten för 500 000 kr och den andra hälften av bostadsrätten anses B ha erhållit i gåva.

  Det saknar betydelse hur parterna själva betecknar överlåtelseavtalet.

  Övertagna lån räknas som vederlag.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  Camaro62
  apr 19, 2011

  Tack så mycket för svaret. Betyder detta då att :

  1. Om inget lån tas över, att jag övertar fruns anskaffningsvärde och att hon inte drabbas av någon skattemässig kapitalförlust ?(ingen kapitalvinstberäkning görs)

   

  2. Om jag övertar lån enligt ditt första svar; att kapitalvinstberäkning sker för hustrun? 

 1. anon
  Ove Grip
  apr 20, 2011

  Hej igen Camaro!

  1. Om du inte betelar något vederlag till din hustru så är överlåtelsen i sin helhet att betrakta som  gåva och din hustru behöver inte göra någon kapitalvinstberäkning.

  2. Om du övertar någon del av lånen ska din hustu lämna en kapitalvinstberkning.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB