En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.

Pressmeddelande
29 april 2011
Finansdepartementet

Avtal om utbyte av information undertecknat med Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Macao

Sverige har idag undertecknat avtal med Macao om informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet gör det möjligt för Skatteverket och Macaos skatteförvaltning att utbyta upplysningar i skatteärenden.

Avtalet är resultatet av ett projekt i Nordiska ministerrådets regi. Syftet med projektet är att ingå avtal om utbyte av information med jurisdiktioner som har gjort åtaganden till OECD om ökad transparens och utbyte av information i skatteärenden.

För att avtalet ska bli gällande kommer det att lämnas till riksdagen för godkännande.

Kontakt:
Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Helena Winter, rättssakkunnig
Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor
08-405 11 43

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Avtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Macao
(http://www.regeringen.se/sb/d/14176/a/167411)

Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg