En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.

Pressmeddelande
5 maj 2011
Finansdepartementet

Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna

Regeringen överlämnar i dag till riksdagen sitt förslag att investeringsfonder ska kunna fusioneras över gränserna utan skattekonsekvenser för den överlåtande fonden eller för delägarna i fonden.

Syftet med förslaget är att anpassa det svenska skattesystemet till förändringar i svensk rätt. Från och med den 1 augusti 2011 kommer ett EU-direktiv genomföras som gör det möjligt för svenska fonder att flytta ut från Sverige genom gränsöverskridande fusioner. Med anledning av det föreslår regeringen att gränsöverskridande fusioner av investeringsfonder inte ska leda till uttagsbeskattning av den överlåtande investeringsfonden. Sådana fusioner ska inte heller leda till beskattning av andelsägarna, utom när fusionsvederlag lämnas i pengar.

Det nya EU-direktivet kommer även att göra det möjligt för utländska
förvaltningsbolag att förvalta svenska investeringsfonder. Regeringen lämnar därför även förslag om ansvaret för kupongskatt samt skyldigheten att deklarera och lämna kontrolluppgifter.

Dessa förslag föreslås träda i kraft den 1 augusti 2011.

Kontakt:
Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Niklas Ekstrand, departementssekreterare
Skatte- och tullavdelningen
08-405 56 87

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop. 2010/11:131 Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna
(http://www.regeringen.se/sb/d/14250/a/167728)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg