En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Finns det ngn gräns för när man anses ha väsentlig anknytning  till Sverige, gm att vara delägare i ett onoterat AB? Tänker på hur stor andelen är i procent.

Har företagets storlek ng betydelse i sammanhanget?

Kan man vara delägare i AB men inte sitta i styrelsen, och ej heller aktiv på ngt sätt, som en passiv investerare, och "slippa" väsentlig anknytning.

2 Kommentarer
 1. anon
  xbic
  maj 22, 2011

  För att ditt ägande ska kunna utgöra en väsentlig anknytning krävs att tillgångarna ger dig ett väsentligt inflytande i en näringsverksamhet här i Sverige. Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat att det inte är det ekonomiska engagemanget i sig, alltså storleken på ägandet, som är avgörande. Avgärdande är istället graden av inflytande i näringsverksamheten. Att t.ex. vara styrelseordförande i ett svenskt AB har ansetts utgöra väsentlig anknytning.

  För att besvara din fråga så finns det vad jag vet ingen procentuell gräns där ett ägande anses utgöra en väsentlig anknytning till Sverige. Jag skulle tro att storleken på bolaget kan vara av betydelse, eftersom det sannolikt är lättare att ha ett väsentligt inflytande på ett mindre bolag. Innehav av rena kapitalplaceringstillgångar har däremot inte ansetts utgöra väsentlig anknytning.

 1. anon
  kawasaki
  maj 24, 2011

  Hej xbic,

  kan du ge mig målnr på den dom du hänvisar till där det står att det ger VA att vara styrelseordförande i ett svenskt AB?