En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Jag har sålt ett hus som jag har bott i sedan 17år. Håller på göra en kalkyl på skatten och undrar:

- hur mycket av vinsten  kan jag skjuta upp ?

- vad kostar avgiften för det uppskov?

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  maj 25, 2011

  Hej gedcub!

  Du kan få uppskov med beskattning av hela vinsten på det hus du har sålt om du förvärvar ett nytt hus som kostar minst lika mycket som priset du fick för det sålda huset och flyttar in i det nya huset senast viss tid.

  Du måste ha förvärvat eller ha för avsikt att förvärva ett nytt hus senast året efter det år du sålde ditt hus och ha bosatt dig eller ha för avsikt att bosätta dig i det nya huset senast den 2 maj andra året efter det under vilket du sålde ditt hus.

  Om du får uppskov ska du varje år betala viss skatt på uppskovbsbeloppet, dvs. den vinst som du har fått uppskov med beskattning av. Du påförs en schablonintäkt i inkomstslaget kapital som är 1,67 % av det uppskovsbelopp som du hade vid ingången av inkomståret. Skatt tas ut med 30 % av schablonintäkten, vilket motsvarar en skatt på cirka 0,5 % av uppskovsbeloppet.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB