En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Jag har ett fast jobb i Sverige och jobbar enstaka veckor i Norge inom vården. 

Jag  jobbade någon vecka med direkt avtal med ett norskt sjukhus. Då var jag tvungen att skaffa E-101 från svenska Försäkringskassan. Man sparar då 7,8% av lönen som skulle annars betalas ut direkt till motsvarande norska försäkringskassan. Det vill säga att man vinner pengar med E-101.

 Någon annan vecka jobbade jag på annat sjukhus via ett norskt  bemanningsföretag. På avtalet (med bemanningsföretaget) stod det att man jobbar som norsk löntagare. Man noterade tydligt att om man ville istället använda E-101, så reduceras lönen med 20%.

 Varför finns denna skillnad? Vad menar man med "nosrk löntagare" vs. att använda sig av E-101?

 tack!

1 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  jun 11, 2011

  Hej!

  Din socialtillhörighet styrs av en EU-bestämmelse, (EG) nr 883/04, som även Norge som EES-stat omfattas av och som trädde ikraft den 1 maj 2010. Jag antar att du i Sverige är offentligt anställd och då gäller artikel 13.4 i nämnda förordning, som innebär att du ska tillhöra svensk sociallagstiftning. Enligt artikeln ska du som offentligt anställd i Sverige och med tillfälliga anställningsuppdrag i Norge tillhöra den förvaltning som normalt sysslesätter dig d v s Sverige. Detta gäller oavsett vilken arbetsgivare du har i Norge, som då är skyldig att betala svenska arbetsgivaravgifter.

  Det är viktigt att du i din deklaration i Sverige anger att dina inkomster i Norge ska räknas in i din pensionsgrundande inkomst i Sverige trots att någon beskattning i Sverige inte är aktuell. 

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se