En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Skatter.se administreras av Skattepunkten AB, som är ett konsultföretag med skattejuridik som specialitet. Driften av skatter.se är vår marknadsföring.

Vi har nu nöjet att meddela att vi anställt ytterligare en medarbetare, nämligen Kaj Rask.

Kaj är allmänt kunnig inom hela skatteområdet men särskilt specialiserad på internationell företagsbeskattning, de s.k. 3:12 reglerna och omstruktureringar. Han har arbetat inom inom skattemyndigheterna i 40 år. De senaste åren har han varit verksam som expert inom rättsavdelningen på Skatteverkets huvudkontor. Där har han bl.a. varit Skatteverkets talesman i tunga skattemål och skrivit remissvar avseende föreslagen ny skattelagstiftning. Nu byter han alltså sida och blir skattekonsult. Övergången underlättas av att han kommer från en företagarfamilj. Han är lätt att samtala med och har förmåga att förklara komplicerade sammanhang på ett enkelt sätt.

Kaj bor i Halmstad sedan många år. Han är van att arbeta på distans med dem han samarbetar med. När behov finns ställer han dock upp på möten på andra orter.

Kajs långa erfarenhet och djupa kunskaper kommer väl till pass i det expansionsskede Skattepunkten AB nu befinner sig i.

Känn Dig mycket välkommen, Kaj!

 

Clas Ramert