En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Vilka alternativ kan det finnas för en ägare till ett aktiebolag med en ansenlig mängd obeskattade vinstmedel att få del av kapitalet utan en beskattning om 55-60%?

// Ulf

5 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  jul 23, 2006

  Hej Ulf!

  Ursäkta att svaret dröjt. Jag har egentligen semester just nu.

  Jag utgår från att Du är ensam aktieägare i bolaget, att Du är verksam i bolaget i betydande omfattning och att aktierna som en följd därav är kvalificerade.

  Likvidation jämställs med avyttring i inkomstskattelagen. Om Du likviderar bolaget, får Du när likvidationen avslutas - i egenskap av aktieägare - en likvid samtidigt som aktierna s.a.s. dödas och bolaget upphör att existera. Från den likvid Du får, avräknas aktiernas omkostnadsbelopp (vilket vanligtvis motsvarar anskaffningsvärdet). Skillnadsbeloppet blir en kapitalvinst eller en kapitalförlust. Denna kapitalvinst eller kapitalförlust behandlas på samma sätt skattemässigt som om den uppkommit vid en försäljning av aktierna.

  Ett enkelt sätt att få ut lite mer efter skatt är att Du upphör att vara verksam i betydande omfattning i bolaget och att Du sedan väntar i mer än fem hela beskattningsår innan Du likviderare eller avyttrar bolaget. Då slipper Du de s.k. 3:12 reglerna och kapitalvinsten beskattas med 25 %, om dagens regler fortfarande gäller om fem år.

  Du kan upphöra att vara verksam i betydande omfattning t.ex. genom att låta en god vän (ej närstående) ta över ledningen av verksamheten i bolaget. Om Du är intresserad av att genomföra en sådan här lösning bör Du ta hjälp av en skattekonsult för att säkerställa att verksamheten verkligen läggs upp på sådant sätt att Du inte anses verksam i betydande omfattning i bolaget.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  bosa
  sep 19, 2006

  Hej Ulf,

  Är problemet fortfarande aktuellt så kan vi be Clas utbyta våra emails, så att jag kan indikera en annan lösning.

   

  Hälsningar

  Bosa

 1. anon
  Clas Ramert
  sep 19, 2006

  Hej Bosa!

  På detta forum är det inte tillåtet med obetald reklam. Jag vet inte vad Du åsyftar med Ditt inlägg men om Ditt intresse för att presentera en lösning är kommersiellt betingat, tänker jag inte medverka med mindre än att Du betalar för reklamen. Om Ditt intresse å andra sidan inte är kommersiellt betingat, förstår jag inte varför Du inte vill presentera lösningen här på forumet.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  bosa
  sep 19, 2006

  Hej Clas,

  Jag är på intet sätt kommersiellt intresserad av att t ex köpa bolag. I detta fallet såg jag en möjlighet att lösa ett problem. Jag äger nämligen tillgångar som jag såg en möjlighet att sälja in. Eftersom jag inte vet tillräckligt för att göra en slutlig bedömning valde jag att lägga fram saken som jag gjorde. Jag vet ju faktiskt inte om det är aktuellt längre. Jag har inte några generella lösningar utan så en öppning i just detta läget. Min avsikt med att "blanda in" Dig var ju närmast att få hjälp professionellt av Dig om det skulle finnas en öppning.

  Jag beklagar den olycklga formuleringen och det inträffade skall inte upprepas.

  Hälsningar

  Bosa

 1. anon
  Clas Ramert
  sep 22, 2006

  Hej Bosa!

  Jättefint att Du förklarar Dig tycker jag! No hard feelings!

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB