En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 
Jag har på grund av kraftigt försämrad ekonomi valt att sälja av en mängd privata ägodelar under året. Jag har även köpt en del saker på loppis och sålt dem vidare. Försäljningen kan räknas som regelmässig och även som näringsinriktad hobbyverksamhet eftersom den totala försäljningssumman (alltså inte vinsten) troligtvis kommer överstiga 30 000 kr. 
Min fråga är: hur ska man beräkna skatten på det man säljer om det dels rör sig om privata saker och dels om begagnade varor inköpta i försäljningssyfte? Försäljningssumman grundas till stor del på försäljning av privata saker - och VinstMarginalBeskattning får ju endast tillämpas vid försäljning av inköp av begagnade varor till försäljning. Vad gäller?  
1 Kommentarer
 1. anon
  Ronnie Peterson
  nov 29, 2011

  Hej!

  Du rör dig i gränslandet mellan olika regelverk. Enligt min uppfattning gäller för de privata tillgångar som du ursprungligen anskaffat för eget privat bruk/nyttjade bara Inkomstskattelagens kaptitalvinstregler enligt 52 kap i denna lag, d.v.s. om du säljer privata tillgångar under ett beskattningsår för sammanlagt 50 000 kr så gäller inkomstskattelagens regelverk för dessa avyttringar. Jag hänvisar till ovan nämnda kapitel i den lagen över hur man redovisa vinsten på sådana omsättningar.

  Ditt andra försäljningsben anser jag ska bedömas annorlunda i så måtto att här köper du in begagnade varor för vidareförsäljning. Detta medför att du både blir skattskyldig till moms likväl till inkomstskatt men i det senare fallet i inkomstslaget näringsverksamhet. Momshanteringen kommer att bli inordnad i det speciella regelverk som benämns vinstmarginalbeskattning VMB. Om denna princip kan du gå in och läsa mer om på SKV:s hemsida.

  Önskar du dock mer handfasta råd så får du återkomma till oss på Skattepunkten för vidare konsultinsats.     

  Hälsningar/Ronnie

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/Ronniehttp://www.skattepunkten.se/