En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag vet att man får dra av för kostnader gällande mäklare och dylikt, men vad utöver det får man dra av för som har med försäljningen att göra?

Får man dra av för kostnader för resa i samband med försäljning t ex om man bor långt ifrån där själva försäljnigen ska äga rum? 

1 Kommentarer
 1. anon
  Ronnie Peterson
  dec 19, 2011

  Hej!

  Jag bifogar ett utdrag från SKV:s handledning som påvisar att du har rätt till att dra av kostnader som är hänförliga till din försäljning. 


  "Utgifter för avyttringen ska avräknas från ersättningen och inte inräknas i omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Som försäljningsutgifter räknas mäklarutgifter och annan försäljningsprovision, advokatutgifter, utgifter för värdering av fastigheten, premie för försäkring mot dolda fel och annat som säljaren haft för försäljningen t.ex. korrespondens, telefon och porto och resor för att förevisa fastigheten, allt under förutsättning att utgifterna inte ska dras av i någon annan förvärvskälla.


  När det gäller resor får avdrag endast avse sådana som sker i syfte att sälja fastigheten.

  Skatteverket anser i skrivelse 2005-06-03 (dnr 130 299804-05/111) att kostnader för att ställa i ordning fastigheten inför en försäljning (s.k. ”Homestaging” eller ”Homestyling”) kan vara en avdragsgill försäljningskostnad. Härmed avses vanligtvis utgifter för konsultation, inredning, möblering m.m. Avdrag medges inte för städning, flyttning och andra privata levnadskostnader. Eventuella utgifter för reparationer och underhåll är inte heller avdragsgilla som en försäljningskostnad, utan avdragsrätten får bedömas enligt reglerna för förbättringsutgifter."

  Hälsningar/Ronnie

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/Ronniehttp://www.skattepunkten.se/