En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej.

Min fråga gäller om komplementärs ansvar vid försäljning eller angång. säg att man säljer i january innan man har lämnat in mervärdeskatte deklarationen där om man jobbar inom byggsektor får tillbaka momsen man har betalat året innan. om man nu har årsredovisning. Om allt detta stämmer och man säljer eller avgår och en annan person tar komplementärens plats . vilket ansvar har då den gamle komplementeärn då man har avgått och bolaget skötts av andra människor. ska man ändå va ansvarig för att deklarationen lämnas rätt eller så fort man har angåt har man lämnat sitt ansvar.

På samma fråga hur länge är man ansvarig efter sig avgång om man har skött allting rätt och lämnat över bokföringen samt all fakturor vad har man då för ansvar att den nya ägaren /komplementären gör allt rätt. säg att i en utredning visar den nya komplementären att det saknas bokföring då man har tappat bort eller skadats under den nya komplementärens ansvar. vilken ansvar har den gamle komplementären då om man har lämnat allt vid sin avgång. ska man kopiera allt och spara detta eller kan man lung avgå sin plats i bolaget. 

1 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  feb 14, 2012

  Som jag uppfattar rättsläget så är du ansvarig för de handlingar och avtal som ingåtts under din tid i företaget.

  En ny dom från Högsta förvaltningdomstolen mål nr 5248-10 den 23/12 2011 behandlar ansvarsfrågan avseende skattetillägg för handlingar före utträde ur ett bolag.

  Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att Skatteverkets fordran på skattetillägg uppkommer redan när en oriktig uppgift lämnas eller när tiden för att lämna skattedeklaration har löpt ut utan att någon deklaration har kommit in. Att en komplementär har utträtt ur kommanditbolaget innan Skatteverket har fattat sitt beslut utgör därför inget hinder för att göra komplementären betalningsansvarig för skattetillägget som har påförts bolaget.