En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

I år ska Skatteverket särskilt granska följande

- handel, restauranger m.m. (20 000 kontrollbesök)

- mer noggrant utreda 90 procent av de företag som fått minst två kontrollavgifter (En kontrollavgift kan tas ut om exempelvis kassaregister saknas, belopp inte slås in eller kunden inte erbjuds kvitto.)

- taxibranschen

- skogsägares försäljningar

- byggmästarsmittad privatförsäljning av fastigheter

- privatpersoners försäljning av konst och antikviteter

- företag som valt bort extern revisor

- webbförsäljning

- försäljning av kolonistugor i attraktiva områden

- 35 procent av alla nya företag i syfte att se till så att det blir rätt från början

- utländska företags verksamhet i Sverige med särskilt fokus bland annat på underentreprenörer och tjänsteföretag

- alkohol och tobak mot bakgrund av att tobaksskatten höjdes vid årsskiftet.

Se mer om detta genom att klicka på denna länk till Skatteverkets hemsida.
 

Tidigare har det i princip varit omöjligt för den skattskyldige att få en rättelse godkänd såsom varande "frivillig", om han tillhörde en grupp som särskilt skulle granskas. Efter en lagändring är det fr.o.m. den 1 januari 2012 går det dock som princip bra att rätta utan påföljd ändå, om den skattskyldige inte blivit kontaktad av Skatteverket.

Om Du vill ha mer information om frivilliga rättelser, använd sökorden "frivillig rättelse" på sökfunktionen uppe till höger på denna sida.

Vi på Skattepunkten hjälper gärna till med frivilliga rättelser.

Clas Ramert

www.skattepunkten.se

1 Kommentarer
  1. anon
    Svea Axelsson
    mar 20, 2012

    Hej, räknar jag rätt om jag får det till att det bara skiljer några tusenlappar på tjänat belopp efter skatt och avdrag, på en privatbostad med höga räntekostnader, beroende på om det är en närings el privatfastighet? På en näringsfastighet får man väl göra avdrag för totala räntekostnaden? Tack på förhand!