En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

jag äger både privat och via ett AB akier i ett annat AB som jag nu kommer att sälja. Det kommer att bli mer än 10 Mkr i kapitalvinst för var och en av skattesubjekten. Jag bedömmer att aktierna är kvalificerade andelar och jag kommer därför att få skatta för en del av vinsten såsom tjänsteinkomst. Jag vet om att man efter 100 bp åter hamnar i kapitalinkomstfacket och kan åtnjuta den lägre beskattningen där. Jag har också läst att man kan använda sig av närståendekretsen och fördela dessa 100 bp mellan varandra och över tiden enligt vissa regler.

Jag har ett par frågor som rör mig och relationen till det holdingbolag som äger aktierna som skall säljas;

-Är det så att den andel av aktierna som jag har liggandes i holdingbolaget räknas som näringsbetingad andel då de är onoterade och således betalar holding bolaget varesig kapitalinkomsskatt eller annan bolagsskatt på vinsten av de försålda aktierna? Beskattningen sker istället när jag tar ut pengarna från holdingbolaget enligt 3:12?

-Givet att ovan är korrekt kan jag då vänta med att ta ut pengarna i fem år, "25/5 regeln", och endast betala 25% skatt på hela kapitalvinsten?

-Hur ser relationen ut för mig till mitt holdingbolag? Kan jag använda ovan närståenderegel och endast skatta i inkomst av tjänst för 100 bp för alla aktier som sålts eller måste jag skatta holdingbolagets vinst för sig och således skatta även för inkomst av tjänst 100bp för holdingbolagets kapitalvinst?

Hälsningar

Fred

2 Kommentarer
 1. anon
  Kaj Rask
  mar 14, 2012

  Hej,

  Fråga 1: Ja, det är korrekt.

  Fråga 2: Ja, också korrekt om du eller närstående inte är verksammma under femårsperioden i bolag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

  Fråga 3: Högst 100 ibb av din vinst på aktierna beskattas i tjänst. Holdingbolagets vinst är skattefri.

 1. anon
  fredfreeze
  mar 15, 2012

  Tack Kaj,

  för att förtydliga fråga tre. När holdingbolagets skattefria vinst på det försålda AB:et når mig som privatperson och jag samtidigt, som privatperson, har sålt aktier direkt i det försålda AB:et, så räknas detta såsom kommandes från samma källa. Jag åker alltså inte på en dubbel 100pb historia?

  Mvh

  Fred