En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Vid ombildning av enskild firma till AB. Kan man då räkna expansionsmedelfonden som ett omkostnadsbelopp för e.x beräkning av 3:12 utdelning?

Detta går ju in som eget kapital i AB:et som är skattat och klart ur bolagets synvinkel.

1 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  mar 13, 2012

  Fondmedeln omvandlas till fritt eget kapital i AB om man samtidigt tillför 73,7 % i realltillgångar. Det fria egna kapitalet kan användas till utdelning. Däremot räknas överföringen inte som någon omkostnad vid beräkningen av aktiernas anskaffningsvärde.

  Se IL 48 kap 12 §

  Periodiseringsfond förs över och expansionsfond upphör

  12 § Om en periodiseringsfond förs över till ett aktiebolag enligt 30 kap. 11 eller 12 §, ska det tillskott som är en förutsättning för överföringen inte räknas med vid beräkning av omkostnadsbeloppet för aktierna i bolaget. Om en expansionsfond upphör i samband med att tillgångar överlåts till ett aktiebolag och fonden enligt 34 kap. 20 § inte ska återföras, ska det tillskott som är en förutsättning för tillämpningen av bestämmelsen inte räknas med vid beräkning av omkostnadsbeloppet. Lag (2007:1419).