En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej, jag äger ett hus som jag planerar att hyra ut, då jag och mina barn ska flytta till min särbo och hans barn i en annan stad. Vi har båda delad vårdnad, så anledningen till varför jag inte säljer är att jag och min särbo vill ha våra respektive boenden säkrade, vid ev separation för att inte barnen ska behöva byta skola och liknande. Förhoppningen är dock att vi kommer bo ihop, resten av livet, så uthyrningen av mitt hus planeras bli långvarig.

Jag är dock orolig för vad som händer vid en ev separation om några år, om huset har kommit att räknas som näringsfastighet.Hur blir scenariorna då, beroende på om jag skulle vilja sälja huset eller om jag bara planerar att bo där igen i flera år?
Om jag skulle hyra ut huset i låt säga 20 år, har jag gjort något ofördelaktigt för mina barn ( minskat deras potentiella arv, omöjliggjort för dem att ärva, att ge bort huset som gåva el liknande?

Sammanfattningsvis, äventyrar jag min husinvestering genom uthyrning för att ha "hängslen och livrem" vid ev separation, eller kan jag räkna det som en fortsatt god investering för framtiden att behålla det? Huset har ett sådant läge och karaktär att det är det sista som kommer drabbas av ev prisnedgångar.

Tack på förhand! Svea

3 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  mar 14, 2012

  Hej Svea!

  Med privatbostad avses ett småhus som till övervägande del används eller är avsett att användas av ägaren eller någon närstående till honom för permanent boende eller som fritidsbostad.

  Med privatbostadsfastighet avses ett småhus som är en privatbostad.

  Av förarbeten till bestämmelsen om privatbostad framgår följande. En bostadsbyggnad bör inte behandlas som privatbostad om det av omständigheterna framgår att ägaren inte har för avsikt att inom överskådlig tid bosätta sig där eller använda dem för permanent- eller fritidsboende. Det räcker inte med ett påstående från ägaren om vilken avsikt han har. Avsikten måste därutöver framgå på något sätt. Om exempelvis en bostadsbyggnad står tom eller hyrs ut, bör det också av ägarens familje-, tjänste- eller andra förhållanden framgå att den inom överskådlig tid kan förväntas bli ianspråktagen av ägaren för egen del eller av någon närstående. Det är inte tillräckligt att ägaren uppger att avsikten är att ett närstående yngre barn ska flytta in i bostaden när barnet uppnår vuxen ålder.

  Det finns alltså viss risk att din privatbostadsfastighet ska betraktas som en näringsfastighet. Men detta påverkar inte din möjlighet att ge bort huset som gåva eller dina barns möjlighet att ärva huset. Det torde ha betydelse endast om du säljer huset, eftersom skatten blir högre vid försäljning av en näringsfastighet.

  Om nu ditt hus skulle bli betraktat som en näringsfastighet kommer huset återigen att bli betraktat som en privatbostadsfastighet om du eller någon dig närstående flyttar in i huset och bor där vid årets utgång. Frågan om vad det är för sorts fastighet ska nämligen avgöras på grundval av förhållandena vid beskattningsårets utgång.
   

   

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  Svea Axelsson
  mar 15, 2012

  Vid uthyrning, är det ofördelaktigt att huset klassas som näringsfastighet? Som privatbostad får jag göra avdrag för 20% av intäkterna+schablon 18000, samt avdrag för räntor, om jag förstått det rätt? Vad blir ändringarna vid klassificering som näringsfastighet? Tack på förhand!

 1. anon
  Ove Grip
  mar 16, 2012

  Hej igen Svea!

  Vid uthyrning av en näringsfastighet får man inte göra något av de avdragen du nämner (18 000 är höjt till 21 000 fr.o.m. den 1 januarit).

  Man ska ta upp hyran som intäkt och får göra avdrag för de faktiska utgifterna för det som hyrs ut.

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB