En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Alla sysslar med skatteplanering! Nu talar jag naturligtvis bara om laglig skatteplanering. När den skattskyldige anpassar sitt handlingssätt efter skattelagarna så sysslar han med skatteplanering. Och när en medborgare anpassar sitt liv efter Försäkringskassans bidragsregler, sysslar han med bidragsplanering. Alla anpassar vi oss till dessa regler för att erhålla bästa ekonomiska utfall.

Att vårdföretag och riskkapitalbolag skatteplanerar, har vi fått veta många gånger om i media under den senaste tiden och många har långtgående moraliska synpunkter på detta. Men hur många är det inte som kastar sten när de sitter i glashus?

När Du köper en skattefri flaska whiskey på flyget i stället för att köpa den på systembolaget, så anpassar Du Ditt beteende efter skattelagarna. Du skatteplanerar! När Du fördelar ränteavdragen på huslånet mellan Dig själv och Din make, för att få lägre skatt, så skatteplanerar Du! När Du avstår från att ta bilen till jobbet för att Du inte längre kan få avdrag för bilkostnaderna i deklarationen, så skatteplanerar Du! När Du väljer att sjukskriva Dig i stället för att gå på A-kassa, så bidragsplanerar Du! Behöver jag fortsätta? Är det då konstigt att även företag och företagare skatteplanerar? Enligt media och politiker är det både konstigt och omoraliskt!

Nu senast har media börjat ondgöra sig över att kommunerna skatteplanerar. Det rör sig om "räntesnurror" upplagda av kommunerna för att undgå statlig skatt i kommunalt ägda bolag. Beträffande kommunernas skatteplanering skrev Göteborgs-Posten idag på ledarplats:

"...Att cirka 25 politiskt styrda kommunala bolag ertappats av Skatteverket med liknande aggressiva skatteupplägg är nästan värre. Om inte kommunerna har god skattemoral, en av välfärdens förutsättningar, vem ska då ha det?"

Menar då Göteborgs-Posten att kommunerna frivilligt ska betala mer pengar än de behöver till staten? Då kunde ju staten lika gärna gå med insamlingsbössa hos kommunerna och be om frivilliga bidrag!

Det hör också till saken att kommunala bolag skapats alldeles i onödan, om man bara ser till skattefrågan. Om den verksamhet de kommunala bolagen bedriver i stället förs över till kommunen, blir det ingen skatt, eftersom kommunerna inte är skattesubjekt.

Frågan till Göteborgs-Posten blir då följande:

Om en kommun flyttar över sina bolags verksamhet till själv kommunen, som för att få lägre statlig skatt, är det då också omoralisk skatteplanering?

Nu till en annan sida av saken.

Naturligtvis är det sunt att skatteregler blir föremål för debatt. Det kan också vara sunt att en skatteregel, som leder till ett icke önskat resultat, föranleder ilska!

Men, vem ska ilskan riktas emot? Ska den riktas mot dem som anpassar sitt handlande efter reglerna? Jag tycker inte det! Jag menar att ilskan ska riktas mot dem som skapat reglerna!

All skatt tas ut med tvång. All skattelag stiftas av Riksdagen, vanligtvis på förslag av Regeringen. Ilskan bör alltså riktas mot politikerna. Då och då stiftar de skattelagar som misslyckas. Det skedde t.ex. härom året då det infördes särskilda stoppregler mot räntesnurror. Politikerna gjorde alltså ett dåligt jobb. Det bör de kritiseras för!

1 Kommentarer
  1. anon
    Jacek
    apr 04, 2012

    Bra inlägg! Man är ofta selektiv i vad man betrakar som moral och inte moral, ofta yttrar sig folk utan att tänka efter i sådana här frågor.

    I förlängingen så kan man ju också fråga sig vem som har ansvaret för politikerna......