En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej Experter,

Tack för en mycket bra webbplats som jag följt utan att vara medlem genom åren.

Nu till min fråga - det gäller det skatteeffekter och bokfört värde av cirkulerande svenska mynt:

 

Företaget AB har en kontantkassa om 10.000 enkronor. 
 
Hälften av enkronorna (5000 st) kommer från det lokala bankkontoret, och har förvärvats genom att tillgodohavande på bankkonto växlats till kontanter (banken ville dessutom ha viss avgift för kontanthanteringen). 
 
Resterande 5000 enkronor har förvärvats genom att delar av Företaget ABs banktillgodohavande växlats till kontanter genom betalning till en mynthandlare. För att förvärva de 5000 enkronorna betalar Företaget AB även här en "avgift", eftersom kostnaden för att växla till sig dessa enkronor var 100.000 kronor. Anledningen till att mynthandlaren vill ha så mycket betalt för enkronorna är att de är till 40% gjorda av silver.
 
Alla kronorna är enligt Riksbanken giltiga betalningsmedel med ett nominellt värde av en krona, men som med alla sedlar och mynt skiljer sig värdet på mediet (metallen, pappret, etc.) från det av lagstiftaren beslutade värdet. I det här fallet är metallvärdet cirka 70 öre per enkrona för de 5000 första (tillverkade av nickel), och 20 kronor per enkrona för de 5000 sista (delvis tillverkade av silver). Egentligen är det alltid moms på silver i Sverige, men eftersom det rör sig om mynt som är giltiga betalningsmedel, så är de momsbefriade.
 
Frågor:
 
1) Hur ska tillgången som de 10.000 kronorna utgör värderas? Är de värda 10.000 kronor, eller ska Företaget AB värdera dem högre eller lägre än det av lagstiftaren beslutade nominella värdet, eftersom metallvärdet vid tillfället skiljer sig från det nominella värdet?
 
2) Är den "avgift" för kontanthanteringen som mynthandlaren lagt på (95000 kronor) en avdragsgill kostnad för företaget som minskar Företaget ABs beskattningsbara vinst?
 
3) Om Företaget AB senare betalar ut de 10.000 kronorna till sin ägare som jobbar i företaget som lön, ska arbetsgivaravgift och inkomstskatt då beräknas på myntens nominella värde eller deras metallvärde?
 
4) Är det troligt att någon allmänt hållen lagstiftning som ska motverka alltför effektiv skatteoptimering kan göras gällande i ett sådant här sammanhang?

 

2 Kommentarer
 1. anon
  Kaj Rask
  apr 06, 2012

  Det är kanske troligt att de 5 000 silverkronorna ska behandlas som lager. De ska då värderas till anskaffningsvärdet (eller verkligt värde om det är lägre). Uttag ur "lagret" beskattas till marknadsvärdet.

 1. anon
  Silver
  apr 09, 2012

  Hej Kaj,

  Tack för ditt svar! Jag gjorde samma bedömning som dig.

   
  Men sedan efter lite mer tankar, så kom jag fram till att det troligen vore mycket problematiskt att värdera giltiga betalningsmedel - här cirkulerande mynt i form av enkronor - till ett värde som skiljer sig från det av lagstiftaren beslutade.
   
  Vad skulle konsekvensen av det bli i ett system som vårt, där det är just en deklaration från lagstiftaren, inte värdet av mediet (metallen, pappret) som ska ge pengarna sitt värde?
   
  Under vilka omständigheter ska jag värdera sedlar och mynt som är gällande betalningsmedel till ett annat värde än det som framgår på sedeln eller myntet? Finns det någon regel?
   
  Kan man istället resonera så här: Det är lagstiftarens /statens / Riksbankens ansvar att bevaka att metallvärdet på mynt inte för markant överstiger det nominella värdet. Om de anser att det är ett problem av något skäl, så ansvarar de för att dra in sådana mynt från cirkulation och deklarera att de inte längre är giltiga betalningsmedel.
   
  Jag har svårt att se tänka mig att en Skatterevisor eller en externrevisor skulle tycka att det var förenligt med skattelagstiftning och god bokföringssed att bokföra likvida medel till ett annat värde än det som står på sedlarna eller mynten - oavsett om värdet är högre eller lägre.
   

  Det vore mycket intressant att få höra dina eller någon av dina kollegors tankar kring detta, såväl som tankar från andra här i forumet.

   
  Med vänliga hälsningar,
   
  Silver