En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Jag undrar hur ni ställer er till kravet på väsentlig anknytning (IL 3:3) i förhållande till dubbelskatteavtal (t.ex. OECD:s modellavtal art. 4)?

Har kravet på väsentlig ankytning spelat ut sin roll med tanke på den stora mängd skatteavtal som Sverige har ingått?  Anser ni att det finns effektivare sätt att lagstifta på när det gäller personer som har flyttat från Sverige?

Frågan är enligt min mening mycket intressant och i allra högsta grad aktuell!

 

Vänligen,

Niklas