En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag och min sambo flyttade från Stockholm till en ort c:a 30 mil bort men jobbar fortfarande kvar i Stockholm och veckopendlar. Vi har därmed en övernattningslägenhet och resekostnader.

Sambon är mantalsskriven på nya bostadsorten medans jag är skriven på övernattningslägenheten (skillnaden i kommunalskatt ger en nettoskillnad på c:a +1000 kr/mån på min lön). Nu till min fråga;

Eftersom vi inte tvingats att flytta på grund av arbetet så lär det väl bli svårt att hävda avdrag för dubbel bosättning? Men är det möjligt att dra av för reskostnader mellan bostad och arbete? Med tanke på de stora avstånden (60 mil per vecka, runt 40kkr på årsbasis á 18kr/mil) blir det ju en rejäl summa att dra av om man t.ex. kör bil (tidsvinsten är mer än 2 timmar). Kan kanske bli svårt för min del att hävda ett sådant avdrag med tanke på att jag är skriven i Stockholm, eller? Eller är det mer lönsamt att yrka avdrag för en hemresa i veckan, vilket det i realiteten är?

Tack på förhand!

/Turbo

3 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  sep 19, 2006

  Hej Turbo!

  Inkomstskattelagen 12 kap. 24 § säger beträffande hemresor:

  "När en skattskyldig på grund av sitt arbete vistas på en annan ort än den där han eller hans familj bor, skall utgifter för hemresor dras av, om avståndet mellan hemorten och arbetsorten är längre än 50 kilometer. Avdrag får göras för högst en hemresa per vecka och bara för utgifter för resor mellan två platser inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
  Avdraget skall beräknas efter utgiften för det billigaste färdsättet. Skäliga utgifter för flygresa och utgifter för tågresa skall dock dras av.
  Om det saknas godtagbara allmänna kommunikationer, skall utgifter för resa med egen bil eller med den skattskyldiges förmånsbil dras av med det belopp som gäller för resor mellan bostaden och arbetsplatsen enligt 27 och 29 §§. Detta gäller också den som använt en förmånsbil som en närstående till honom eller hans sambo men inte han själv är skattskyldig för."

  Paragrafen ger Dig nog ett och annat att tänka på?!

  Om Du eller Din sambo skall yrka avdrag för hemresor, bör Ni dock ha klart för er var Ni enligt lagen skall vara folkbokförda. Nedan citerar jag huvudregeln för folkbokföringen (folkbokföringslagen 1991:481) 7 §:

  "En person anses vara bosatt på den fastighet där han regelmässigt tillbringar eller, när byte av bostad har skett, kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila. Den som därigenom kan anses vara bosatt på fler än en fastighet anses vara bosatt på den fastighet där han sammanlever med sin familj eller med hänsyn till övriga omständigheter får anses ha sitt egentliga hemvist.
  En person skall anses regelmässigt tillbringa sin dygnsvila på en fastighet där han under sin normala livsföring tillbringar dygnsvilan minst en gång i veckan eller i samma omfattning men med annan förläggning i tiden.
  Undantag från första stycket anges i 8-11 §§."

  För "vanliga" resor mellan bostad och arbetsplats finns en regel om att avdrag medges bara till den del kostnaderna överstiger 7000 kr. Den regeln gäller dock inte "hemresor" enligt ovan citerade 24 §. I stället gäller den vanliga regeln att avdrag medges för kostnader till den del de överstiger 1000 kr.

  Kom ihåg att man kan yrka vad man vill om man bara direkt lämnar all relevant infomation kring yrkandet.

  Hälsn/Clas

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Kaare
  feb 25, 2009

  Innebörden av avdrag för hemresor till och från arbetet
  Tagit del och förstått fråga insänt av sign turbo

 1. anon
  Clas Ramert
  mar 28, 2009

  Hej Kaare!

  Du får fullt avdrag för hemresor. Det avdraget reduceras alltså inte. Den egentliga återbäringen beror på vilken marginalskatt Du har. Marginalskatten brukar definieras som extra skatt i procent av en extra inkomst. Marginalskatten varierar  beroende på hur hög inkomst Du har och på kommunalskatten i den kommun där Du bor. Den kan variera mellan c:a 29 % och c:a 59 %. (om man tar hänsyn till socialavgifterna blir det mer, men det är bara intressant för företagare).

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB