En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej! 

Jag har en anställning som innebär att jag är anställd via ett svenskt univeristet, men jobbar minst 2/3 på ett utländskt universitet (i Frankrike). Eftersom lönen betalas ut via det svenska universitet så dras automatiskt svensk skatt från denna. Problemet är nu att jag i Frankrike räknas som bosatt (eftersom jag befinner mig mer än 180 dagar där) och således kommer att bli skattepliktig även där. 

Vad säger egentligen avtalet mellan Frankrike och Sverige? Kommer jag att kunna slippa betala skatt i Frankrike eftersom jag redan har betalat den i Sverige, eller kommer jag att måsta skatta på båda ställena (vilket verkar leda till absurt hög skatt)? 

Jag har även lite aktier i Sverige och undrar om avkastning från dessa blir skattepliktig i Frankrike? Aktierna är endast svenska bolag på Stockholmsbörsen. 

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  maj 23, 2012

  Hej Jens!

  Enligt skatteavtalet mellan Sverige och Frankrike ska ersättning som betalas ut av en avtalsslutande stat till fysisk person för arbete som utförs i denna stats tjänst beskattas endast i den stat som betalat ut ersättningen.

  Enligt denna huvudregel ska du beskattas endast i Sverige för din lön.

  Undantag från denna bestämmelse ska göras om arbetet utförs i Frankrike och du anses ha hemvist där och är medborgare i Frankrike.

  Men om du inte är fransk medborgaren ska du alltså beskattas endast i Sverige för din lön.

  När det gäller aktieutdelningen så får den beskattas i Frankrike om du ska anses ha hemvist där enligt avtalet. Men utdelningen får i ett sådant fall beskattas även i Sverige men då endast med 15 procent. Du får i så fall avräkna den svenska skatten på utdelningen från den franska skatten på samma utdelning.

  Det är svårt att säga var du ska anses ha hemvist, men det lutar åt Frankrike om du där har en bostad som stadigvarande står till ditt förfogande.

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB