En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej

I december 2011 fick jag ett avgångsvederlag på 10 månadslöner, vilket innebar att jag i det närmaste dubblade min inkomst 2011om man jämför med 2010. Jag har ansökt om ackumelerad inkomst men har fått avslag. Undrar nu om man behöver minst 12 månadslöner alltså ett år för att jag ska kunna åberopa ackumelerad inkomst. Efter avslaget har handläggaren inte svarat på mina frågor så jag hoppas ni kan hjälpa mig. Har orsaken till avgångsvederlaget någon avgörande skillnad, utgår från att de flesta  avgångsvederlagen utbetalas för att företaget vill att den anställde ska sluta självmant, mot en ersättning?

 

Med vänliga hälsningar

Johan

3 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  jun 15, 2012

  Hej Johan!

  Ackumulerad inkomst är en inkomst som hänför sig minst två år. Ett avgångsvederlag kan anses hänförligt både till förfluten och till kommande tid beroende på syftet med vederlaget. När en person fått ett större engångsbelopp från sin arbetsgivare och begär särskild skatteberäkning för ackumulerad inkomst bör det utredas hur beloppets storlek beräknats och vad ersättningen avser.

  Om engångsbeloppet avser lön för viss tid framåt, t.ex. uppsägningstiden, och denna tid inte omfattar minst två beskattningsår kan ersättningen inte ses som en ackumulera inkomst.

  Du har inte skrivit något om vilket skäl Skatteverket har angett i sitt beslut, men det kanske var det förhållandet att din ersättning inte omfattat minst två beskattningsår.

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  Joni23
  jun 15, 2012

  Hej Ove och tack för ditt svar.

  Jag tror det har blivit ett missförstånd med Skatteverket, då de tror att jag fått avgångsvederlaget utbetalt varje månad under 2012, vilket jag inte har. De svarar så här 'Det avgångvederlaget som du erhållit avser framtida utbetalningar. Du preciserar i övriga uppplysingar samt bekräftar via telefon att avgångsvederlaget avser 10 månaderslöneutbetalningar för perioden från 2012-01-01 till 2012-10-30.'Jag har skickat in överenskommelsen som jag träffat med arbetsgivaren, där det framgår att de ska betala ut hela avgångsvederlaget senast 2011-12-23, jag har påpekat detta efter deras beslut men inte fått något svar. I överenskommelsen står det inte att det är 10 månadslöner utan bara beloppet jag ska få. Beloppet på 10 månadslöner förhandlade vi fram under en tid och är ju en morot för mig till att skriva under.

  Som jag förstår det på dig så har det ingen betydelse om det är 10 månadslöner eller 6, utan att beloppet hänförs till två beskattningsår, som avgör om man kan använda ackumelerad inkomst.

  Med vänliga hälsningar

  Johan

 1. anon
  kbamodsys
  maj 01, 2013

  Hej Johan, hur gick det med dina diskussioner med skatteverket?

  Fick du skatten påförd 2012 inkomstår vilket är det rimligaste.

  Jag befinner mig i samma saituation som du befann dig i.

  Hälsningar,

  Mats