En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16250/a/196102

Pressmeddelande
29 juni 2012
Finansdepartementet

Nya regler för fastighetstaxering av kraftvärmeverk

Finansdepartementet har skickat ut en promemoria på remiss där det föreslås
att fastställande av taxeringsvärden för kraftvärmeverk mellan åren 2013-2018
endast ska omfatta värdet av elproduktionen. Detta efter att det framkommit
att kraftvärmeverken inte taxerats korrekt tidigare genom åren.

I samband med förberedelserna inför 2013 års allmänna fastighetstaxering har
det framkommit att kraftvärmeverken inte taxerats på ett korrekt sätt genom
åren. Vid dessa tidigare taxeringar har taxeringsvärden bara fastställts för
elproduktionen och inte för värmeproduktionen.

Frågan om fastighetstaxering och fastighetsbeskattning av kraftvärmeverk ska
ses över. I avvaktan på en översyn föreslås i promemorian att
värmeproduktionen i kraftvärmeverk undantas från taxering och därmed uttag av
fastighetsskatt på ett sätt som motsvarar vad som tidigare skett vid den
faktiska tillämpningen.

Undantaget föreslås gälla vid allmän fastighetstaxering år 2013 och särskild
fastighetstaxering åren 2014-2018.

Kontakt:
Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Gabriella Björnfot, departementssekreterare
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter
08-405 36 83

-------------------------
Läs mer
-------------------------
Promemoria: Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013-2018
(http://www.regeringen.se/sb/d/15679/a/196097)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg