En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Antag att jag formellt stått som ensam ägare till ett aktiebolag där jag skattat fram utdelning och fördelat ut till familjemedlemmar som gåva.

Om jag överlåter aktierna till annan familjemedlem och det vid någon tidpunkt efter överlåtelsen sker en skatterevision där jag av någon anledning påförs upptaxering och skattetillägg, kan jag på något sätt gentemot övriga familjemedlemmar säkra min egen situation så att jag inte tar hela risken för ett upplägg som alla haft nytta av? Eventuellt återstående kapital i företaget förfogar jag ju inte över efter en överlåtelse, så detta kommer jag inte kunna använda för att dela ut och betala en eventuell skatteskuld.
 

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    aug 13, 2012

    Det måste ni i så fall reglera i ett avtal familjemedlemmarna emellan.