En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej, Jag driver för närvarande ett konsultbolag (AB) i Sverige men sköter den löpande verksamheten från utlandet där jag bor. Bolaget har inga anställda förutom mig själv, äger inga fastigheter eller har något fast driftställe i Sverige. Inte heller privat har jag någon anknytning till landet annat än min styrelsepost.

Nu funderar jag på att lägga ner det svenska bolaget och flytta verksamheten till Malta och fakturera svenska och utländska kunder direkt därifrån. Tolkar jag gällande lagar och regler rätt så är detta inga problem. Men frågan uppstår huruvida Skattemyndigheten kan se konton i en svensk bank som används för att underlätta betalningar till utlandet för svenska kunder som att det faktiskt finns ett ”driftställe” i Sverige och att det därför ska utgå svensk bolagsskatt?

Företaget kommer alltså att ha ett svenskt bankgironummer i en svensk storbank där det utländska bolaget står som ägare. För att detta ska vara möjligt skapar banken ett "fiktivt" organisationsnummer som inte rapporteras till Bolagsverket. Eventuellt ”förvaltas” också pengarna av den svenska banken men kan också komma att slussas vidare till en utländsk bank. 

Frågan är alltså om ovanstående upplägg kan komma att tolkas som att det finns ett driftställe i Sverige och att svensk bolagsskatt därför ska utgå?

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    sep 29, 2012

    Hej,

    Som du beskriver omständigheterna blir det inget fast driftställe i Sverige. Om du vill ha en fördjupad utredning av din och aktiebolagets skattesituation går det bra att kontakta Skattepunkten AB.