En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

jag har fått ett jobberbjudande från Oslo och jag fundera på att bo kvar med familjen i Sverige. Det rör sig om ett akademiskt arbete vid ett universitet, det vill säga det räcker nog att vara på plats ca 2 dagar om veckan i Oslo för att sköta undervisning el.dyl. Resten av arbetet kan utföras hemma, t.ex. korrekturer, forskning m.m.

Nu undrar jag: Om jag alltså har en inkomst från en heltidsanställning i Norge, men bostad och familj i Sverige, så borde jag betala skatt i Sverige.

Hur gör man detta praktiskt? Hur anmäler jag det till skatteetaten i Norge och till skatteverket i Sverige?

Hur fungerar det med att inbetala skatten i Sverige, det är nog inte min norska arbetsgivare som betalar in skatten, eller?

Det hela borde ju också betyder att jag:

1) skattar i Sverige och gör avdrag för resor till arbetet, bolån m.m. i Sverige

2) att jag är socialförsäkrad genom trydgen i Norge med norska villkor.

P.S.: Hittar olika uppgifter på webben om hur det är... 

https://www.nordisketax.net/main.asp?url=files/nor/sve/014.asp&s=1&w=3&m= 

Här hävdas att jag borde skatta i Norge, eftersom det är en norsk offentlig arbetsgivare.

Skatteverket skriver dock det följande:

"I skattesammanhang talar man om att beskattning sker i hemviststaten. I de flesta fall anses du ha hemvist i det land där du har din bostad och eventuell familj (make/maka, sambo, barn). Är du ensamstående och har tillgång till en bostad i båda länderna, anses du ha din hemvist i det land där dina ekonomiska och personliga intressen är störst."

Tack på förhand för hjälpen!

 

Ottie

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  okt 31, 2012

  Hej Ottie!

  Enligt det nordiska skatteavtalet ska lön som utbetalas av en avtalsslutande stat, t.ex. Norge, för arbete som utförs i denna stats tjänst beskattas endast i denna stat.

  Du ska alltså inte betala någon skatt i Sverige på denna lön och du ska registrera dig hos den norska skattemyndigheten. Du får då inga avdrag i Sverige for kostnader för förvärvande av denna lön.

  Du blir socialförsäkrad genom trygden i Norge.

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB