En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

I Sverige förekommer praktiskt taget inte några mutor, vilket är vanligt i många länder. Det ska vi vara tacksamma för. Ända blir man ofta frustrerad över svenska myndigheters agerande. Det är oerhört vanligt att en myndighet intar en viss position i ett ärende, fattar ett för den enskilde ofördelaktigt beslut och därefter står fast vid beslutet oavsett vilka argument eller bevis den enskilde för fram i samband med en omprövning eller ett överklagande. Man förstår att syftet endast är att upprätthålla handläggarens prestige. Handläggaren är förmodligen rädd för sina chefer och kolleger samt ser en framtid utan lönelyft.

Detta har jag många gånger diskuterat med min vän Banji Oluleke, som kommer från Nigeria. Idag fick jag ett mejl från honom. Det var så välformulerat att jag bestämde mig för att publicera det:

Hello Clas

I want to put it on record that any system or government that when given a re-examination opportunity strives only to come to the same conclusion as previously is unfair and unjust.

Biblically that is same thing described as an unequal measure in judgement or a lack of fairness in judgement. It's an inequality so not equity which is another word for justice.

We need to take actions that stop such; not just for our sake but generations to come or for prosperity's sake.

These are my conclusions and suggestions.

Banji Oluleke