En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Mitt AB köpte för ett år sedan en mc från Tyskland tänkt att användas för uthyrning (inskrivet i bolagsordningen) i verksamheten. Bolaget bedriver dock försäljning inom flera områden och det har nu visat sig omöjligt att hinna med att administrera uthyrningsdelen varför jag tänkte sälja fordonet till mig själv. Det jag undrar över är hur flexibla betalningsvillkoren får vara.

Jag vill att bolaget skriver över äganderätten till mig som privatperson direkt, på grund av försäkringsvillkor, men att finansieringen görs genom en generös avbetalningsplan.

Att äganderätten skrivs över omedelbart borde ju inte vara konstigt eftersom risken att jag ”försvinner” inte kan ses som stor. Dessutom kan en klausul skrivas in i kontraktet att bolaget har rätt att kräva betalning genom Kronofogden i händelse av utebliven betalning. Uppläget kan väl knappast heller ses som lån eftersom en fysisk sak faktiskt köps från företaget.

Min fråga är om ni ser något konstigt med upplägget och en situation där Skattemyndigheten eventuellt kan tänkas knorra.

Hälsningar

Helmut

 

2 Kommentarer
 1. anon
  Kaj Rask
  feb 26, 2013

  Hej,

  Du riskerar att beskattas för förbjudet lån. Detta eftersom det i praxis ansetts som förbjudet lån om det skapats ett konsumtionsutrymme genom en kredit.

 1. anon
  Helmut
  feb 26, 2013

  Hej Kaj och tack för ditt svar.
  Gjorde lite mer research kring detta och hittade bland annat följande på skatteverkets hemsida.

  "Enligt huvudregeln i 21 kap. 1 § ABL får ett aktiebolag inte lämna penninglån till aktieägare, styrelseledamot m.fl. Av lagtexten kan utläsas att den rättshandling som regeln tar sikte på är utlåning av pengar från aktiebolag. Enligt 21 kap. 3 § ABL ska även en pant eller borgen betraktas som ett penninglån. Bestämmelsen omfattar inte rättshandlingar av typen varukrediter, det ligger utanför låneförbudets tillämpningsområde"

  Detta tolkar jag som att det är okej att avbetala en vara till eget AB så länge det sker på marknadsmässiga grunder dvs på samma sätt som en liknande avbetalning skulle sett ut genom en bank eller direkt via en handlare .

  Eller är jag kanske helt ute och snurrar?

  Hälsningar

  Helmut.