En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Jag har släppt en app för iPhone tillsammans med en kompis. Vi har kommit överrens om att vi ska dela på intäkterna för appen 50/50. Appen är släppt och den säljer hyfsat och vårt sammarbete fungerar bra. Dock är vi inte helt på det klara hur vi på ett korrekt skattemässigt sätt ska dela på intäkterna. Appen är släppt under hans bolag och vi kvalar in under skatteverkets regler för att inte redovisa moms i Sverige. (läs längst ner på sidan - Inte redovisa moms i Sverige) http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/moms/sarskildareglerforvissavarortjanster/elektroniskhandel/appar.4.71004e4c133e23bf6db800028949.html

Går det att dela på intäkterna mellan våra två bolag? Om mitt bolag fakturerar hans bolag lägger jag på moms då? Förstår liksom inte riktigt hur hans bolag ska kunna täcka upp den momsen eftersom han inte får någon moms från appförsäljningen. Vi vill inte lösa det genom att betala ut lön från hans bolag till mig personligen.

Tacksam för svar!

Inte redovisa moms i Sverige
Hur ska du redovisa försäljningen av appen i de fall då moms inte ska betalas i Sverige? Om du har utvecklat en app som en privatperson inom EU laddar ner och köper tar Skatteverket i vissa fall inte ut moms på försäljningen. Det gäller när företaget som säljer din app redan betalar moms på försäljningen i ett annat EU-land.
Som app-utvecklare ska du redovisa försäljningen i ruta 39, Försäljning av tjänster till en näringsidkare i ett annat EU-land, enligt huvudregeln.
I ruta 39 redovisar du det nettobelopp som du har fått från företaget som har sålt appen för din räkning, det vill säga det belopp som du får efter det att företaget som har sålt appen har fått förmedlingsprovision och betalat moms.
Försäljningen av tjänsten ska även redovisas i en periodisk sammanställning. Du anger nettobeloppet och den utländske näringsidkarens VAT-nummer.