En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Ett AB som äger ett onoterad intressebolag har ju inte avdragsrätt för förlusten som eventuellt uppkommer vid en försäljning eller konkurs. Hur blir det om man i läge A säljer sitt onoterade bolag till annat bolag/intressent som man står helt utanför. Betalning sker med revers och köpeskilling är bokfört värde.

Marknadsmässiga fordringar är ju avdragsgilla om förlust uppkommer och frågan är då om denna fordran blir avdragsgill om man ej får betalt? Eller om man efter ett tag går med på ett ackord eller på annat sätt sätter ned värdet.

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    aug 08, 2013

    Hej

    Upplägget rekommenderas inte. För att det ska kunna uppkomma en kapitalförlust ska förlusten vara definitiv. Det innebär att det bolag som köpt aktierna ska ha kommit på obestånd dvs. i princip gått i konkurs.