En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,vad händer med reavinstbeskattningen vid försäljning av bostad efter årsskiftet. Jag har hört att skatten stiger från 20% till 30%. Stämmer det? Var kan man hitta information om detta?

4 Kommentarer
 1. anon
  Gordon Blixt
  nov 17, 2006

  Det är en myt.

 1. anon
  Ulf Bjarme
  okt 10, 2007

  Det är ännu bara ett förslag från regeringen!

  Sammanfattning av Björn Lundén Information AB

  Höjd kapitalvinstskatt

  Kapitalvinstskatten vid försäljning av bostäder höjs från 20% till 22%.

  Uppskov

  Regeringen föreslår att ett tak införs för nya uppskov. Förslaget innebär att uppskovsbelopp som hör till försäljningar från och med 1 januari 2008 begränsas till 1,6 milj kr. För gamla uppskov införs inte något tak.

  Om vinsten vid en försäljning är 2 milj kr kan den skattskyldige få uppskov med högst 1,6 milj kr och måste därmed ta upp resterande 400 000 kr till beskattning.

  (År 2005 uppgick de totala uppskoven till ca 150 miljarder kr.)

  Regeringen vill ändra sättet att beräkna uppskov när köpeskillingen för ersättningsbostaden är lägre än köpeskillingen för ursprungsbostaden. Istället för att proportionera uppskovsbeloppet ska uppskovsbeloppet beräknas som kapitalvinsten minus skillnaden mellan ersättningen för ursprungsbostaden och ersättningen för ersättningsbostaden.

  Uppskovsbelopp = kapitalvinst - (ersättning ursprungsbostad - ersättning ersättningsbostad)

  Kalle har sålt sin ursprungsbostad för 3 200 000 kr och köpt en ersättningsbostad för 2 500 000 kr. Kapitalvinsten är 800 000 kr.

  Enligt dagens regler hade han fått uppskov med: 2 500 000/3 200 000 x 800 000 = 625 000 kr.

  Med de föreslagna reglerna får Kalle uppskov med: 800 000 - (3 200 000 - 2 500 000) = 100 000 kr.

  Förslaget om ändrad uppskovsberäkning kommer att remissbehandlas innan det blir slutgiltigt.

  Rätten att ta över uppskov när en bostad övergår genom arv, testamente, gåva och bodelning slopas. Undantag ska dock gälla vid arv eller testamente till make, sambo och hemmavarande barn under 18 år, samt vid bodelning i samband med separation eller dödsfall.

  Ränta på uppskov

  För både gamla och nya uppskov föreslås att en ränta på 0,5% av uppskovsbeloppet varje år ska betalas.

  Exempel på skatteeffekt vid olika uppskovsbelopp:

  UppskovsbeloppRänta
  500 000 2 500 kr
  1 000 000 5 000 kr
  1 500 000 7 500 kr
  2 000 000 10 000 kr

  Privatbostäder i utlandet

  Fastighetsskatten på utländska privatbostäder avskaffas också, men ersätts inte av någon fastighetsavgift.

  Ikraftträdande

  De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2008.

  (Regeringens prop. 2007/2008:1)

 1. anon
  Clas Ramert
  nov 10, 2007

  Hej KH m.fl.!

  Kapitalvinstskatten blir 22 % av allt att döma. Och så blir det en ränteskatt på uppskovsbeloppen om 0,5 %. Det innebär, räknat på själva skatten en ränta på c:a 2,5 %. Om man sedan tar hänsyn till att denna ränta inte är avdragsgill rör det sig om c:a 3,5 %. OM man skall jämföra med bankränta bör man alltså tänka c:a 3,5 %. Eftersom en sådan ränta kommer att minska rörligheten på arbetsmarknaden högst avsevärt är det min tro att ränta på uppskovsbelopp inte kommer att kunna upprätthållas på denna nivå i längden. Ny lag om ett år?

  Hälsningar/Clas

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  AnnaK
  dec 29, 2007

  Riksdagen sade ja till regeringens proposition (Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m. Prop. 2007/08:27) den 17 december 2007. Läs hela proppen här: http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/09/11/13/6bbc8e82.pdf

   

   

  Jag tycker i alla fall att det varit otydligt i media att beslutet är fattat även om det inte var oväntat!