En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Det har kommit många bud angående nya 3:12 - regler och vi har skrivit flera bloggar om dem. Den senaste bloggen tillkom på basis av ett pressmeddelande för ett par veckor sedan. Nu har vi tagit del av budgetpropositionen och de föreslagna lagtextändringarna. Skillnaden mot vad vi senast rapporterade blir marginell men inte betydelselös.

  • En mycket viktig förändring för de minsta fåmansföretagen är att det lönebaserade utrymmet höjs från 25 % till 50 % i intervallet upp till 60 inkomstbasbelopp. Det är alltså fråga om en fördubbling! Det kommer att gynna småföretagarna mycket och det kommer att underlätta generationsskiften.
  • Löneunderlag ska bara få beräknas för den som äger minst 4 % av kapitalet i bolaget. Det berör mest de riktigt stora konsultbyråerna. De kommer förmodligen att omstrukturera sin verksamhet till små bolag med 25 delägare var. Mellan de små bolagen sluts sedan samarbetsavtal. De får dock se upp för skatteflyktslagen. Jag tror sammanfattningsvis att effekterna kommer att bli begränsade.
  • Kravet på uttag av egen lön (eller närståendes) för att få utnyttja löneunderlagsreglerna förändras bara obetydligt. Regeln om 6 inkomstbasbelopp plus 5 % av den sammanlagda kontanta ersättningen står kvar. Regeln om att det alltid (se dock nästkommande punkt) räcker med ett uttag av lön om 10 inkomstbasbelopp förändras på så sätt att det kommer att räcka med ett uttag om 9,6 inkomstbasbelopp från och med beskattningsåret 2016. Det får alltså betydelse för löneuttagskravet under beskattningsåret 2015. Detta är mycket bra. Det förslag som presenterades i våras var mer eller mindre obegripligt att förstå och skulle ha fått dramatiska effekter.
  • Det sätts ett tak på löneunderlaget – det får uppgå till högst 50 gånger delägarens (eller någon närståendes) lön. Det är naturligtvis tråkigt för de lite större fåmansbolagsdelägarna men spelar ingen roll för de flesta.
  • Tidigare har det varit möjligt att genom konstruktioner betrakta företag ägda till t.ex. 49 % såsom dotterföretag vid tillämpning av löneunderlagsregeln. Den möjligheten försvinner. Nu ska som dotterbolag endast betraktas sådana företag där moderföretagets andel, direkt eller indirekt, överstiger 50 % av kapitalet i företaget. Svenskt handelsbolag eller i utlandet delägarbeskattade juridisk person kan dock bara vara dotterföretag (i detta sammanhang) om samtliga andelar, direkt eller indirekt, ägs av ett moderföretag.

Den som vill fördjupa sig kan läsa mer i budgetpropositionen, 2013/14:1 eller ringa oss på Skattepunkten AB, 031 711 20 70. På vår websida berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er att tolka 3:12-reglerna.