En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
24 oktober 2013
Finansdepartementet


Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt


Regeringen överlämnar idag propositionen Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt till riksdagen. I propositionen föreslår regeringen att tidpunkten för att lämna mervärdesskattedeklaration som avser ett beskattningsår samordnas med deklarationstidpunkten för inkomstskatt. Möjligheten att redovisa mervärdesskatten senare begränsas dock för företag som bedriver handel med andra EU-länder. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.


Syftet med förslaget är att underlätta skatteredovisningen för mindre företag. Förslaget berör knappt 500 000 företag som har ett beskattningsunderlag för mervärdesskatt som är högst en miljon kronor.


Förslaget har aviserats i budgetpropostionen för 2014.


Kontakt


Caroline Karlsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 80 13
072-744 23 30
Lars Mattisson, ämnessakkunnig
Enheten för mervärdesskatt och punktskatter
08-405 25 81