En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
5 november 2013
Finansdepartementet


Lägre socialavgifter för de yngsta


För att ytterligare underlätta inträdet på arbetsmarknaden för ungdomar föreslås i en promemoria från Finansdepartementet att de sänkta socialavgifterna för unga i högre grad riktas mot de yngsta. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2014 och skickas i dag ut på remiss.


Under 2007 och 2009 har socialavgifterna för unga sänkts i syfte att minska ungdomsarbetslösheten. Dagens system innebär att socialavgifterna i stort halverats för personer under 26 år (15,49 procent arbetsgivaravgifter respektive 14,89 procent egenavgifter enligt huvudregeln).


Arbetslösheten är normalt högre ju yngre man är. För att öka träffsäkerheten föreslås därför att socialavgifterna sänks ytterligare för personer under 23 år (endast 10,21 procent ålderspensionsavgift). Personer som fyllt 25 år får inte längre minskade socialavgifter, medan de mellan 23 och 25 år får samma nedsättning som i dag. Att rikta en större del av subventionen mot de yngsta bedöms kunna öka den varaktiga sysselsättningen och minska arbetslösheten.


Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.


Kontakt


Evin Khaffaf
Pressekreterare hos Anders Borg
070-283 95 97


Robert Sand, rättssakkunnig
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter
08-405 83 09