En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Ska estetiska operationer och behandlingar anses som sjukvård och därmed vara befriade från mervärdesskatt?

Högsta förvaltningsdomstolen har efter att ha begärt och fått ett förhandsavgörande från EU-domstolen bl.a. uttalat följande om estiska operationer och behandlingar:

”ML:s bestämmelser om undantag från skatteplikt för sjukvård ska därför förstås så att de endast ska tillämpas på sådana medicinska åtgärder som utförs i syfte att diagnostisera, tillhandahålla vård för och bota sjukdomar eller hälsoproblem eller i syfte att skydda, upprätthålla eller återställa människors hälsa. Sådana estetiska operationer och behandlingar som utförs med annat syfte omfattas inte av undantaget från skatteplikt.”

För fördjupning se Högsta förvaltningsdomstolens dom