En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag och min Fru köpte hus i mitten av 90-talet.
Vi har rustat upp och gjort omfattande om och tillbyggnad både invändigt och exteriört, pool fiber etc.
Jag har gjort mycket byggnation själv och då bara haft materialkostnader. 
Sedan inköp fram till nu så har värdet mer än sexdubblats.
Vad sker vid försäljning och skatt på förtjänst?
Om kostnader av byggnation inte kan redovisas med kvitton hur ska man göra då?

3 Kommentarer
 1. anon
  Kaj Rask
  dec 15, 2013

   

  Du kan aldrig få avdrag för eget arbete. För material som man saknar kvitto på kan man enligt praxis få visst avdrag. Man bör då göra sannolikt med foton, intyg, fastighetsdeklarationer etc. vad det är för byggnationer som har utförts. Vinsten (försäljningspris minus kostnader) beskattas med 22 % om det är en privatbostad och man kan under vissa förutsättningar få uppskov med vinstbeskattningen. Om du behöver hjälp med deklarationen kan du registrera dig som kund på Skattepunkten AB:s hemsida.

 1. anon
  Rogero
  dec 19, 2013

  När det gäller vad man kan få i avdrag finns det en hel del att tänka på:

  Ny- och tillbyggnad har man i regel fullt avdrag för (dock måste det uppgå till minst 5.000 kr för det år som avdraget tas upp)

  När det gäller renoveringar är det betydligt känsligare. Säg att du köpt ett nytt hus då är det  (i princip) inte möjligt att göra avdrag för renoveringar. Regeln säger att det ska vara i bättre skick än när man köpte huset. Av detta följer också att även om huset inte var nytt vid köpet så ska man normalt inte få fullt avdrag om man t ex byter köksluckor (det fanns ju luckor sedan tidigare). Däremot kan man få delavdrag för t ex dyrare material. Man kan naturligtvis ta upp hela avdraget men kan då få backning om det kollas av en nitisk skattetjänsteman.

  Notera också att om man gjort avdrag för ROT så kan sen delen inte tas upp som avdrag (den är ju redan "skattejusterad".

  Slutsats: Gör alla sanningsenliga avdrag (hitta inte på några extra) då ska man inte heller rikera att få skattetillägg.

  Rogero

 1. anon
  Rogero
  dec 19, 2013

  Ytterligare att tänka på: Bygger du om köket ( t ex flyttar spisen eller diskbänken) då får du i regel fullt avdrag.

  När det gäller renoveringar så kan man endast ta upp det som gjorts försäljningsåret samt 5 år tillbaka. Dock måste kostnaden uppgå till minst 5.000 kr för de år som man gör avdrag.

  Rogero