En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

jag har en fråga som innehåller flera svårbedömda moment. Jag är delägare i ett onoterat bolag och föremål för 3:12 beskattning. Mina aktier äger jag via en annan delägare som är utlandsbosatt och inte skattar i Sverige. Det är han som står registrerad som ägare i aktieboken. Vi har en muntlig överenskommelse om den verkliga ägarbilden som inte är känd för någon annan. Orsaken till arrangemanget hade inget att göra med beskattning utan hade ett helt annat skäl. Nu ska bolaget säljas och vi kommer att göra en vinst. Båda tänker honorera vår muntliga överenskommelse.Hur ska vi deklarera vår vinst på aktierna? Jag ställde frågan till Skattemyndigheten men fick bara till svar "ägaren deklarerar för sin vinst" eller något sådant. Det kändes inte särskilt betryggande. Hur gör vi?

Hälsningar

Johan

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    dec 15, 2013

    Hej Johan

    Den som en gång köpt aktierna är ägare om ingen giltig överlåtelse skett därefter. Att din kompis står som ägare i aktieboken har ingen betydelse. Han verkar inte ha köpt några aktier utan närmast ha fungerat som bulvan. I så fall är du skattskyldig för hela vinsten. Om du behöver hjälp med deklarationen kan du registrera dig som kund på Skattepunkten AB:s hemsida.