En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
19 december 2013
Finansdepartementet


Åtgärder mot RUT- och ROT-fusk


Finansdepartementet föreslår förbättringar av fakturamodellen för RUT- och ROT-avdrag med syftet att Skatteverket ska få ett fylligare underlag för närmare kontroller.


I en promemoria som idag har skickats ut på remiss föreslås vissa ändringar av fakturamodellen för RUT- och ROT-avdrag för att förbättra dess funktion bland annat genom ett ökat uppgiftslämnande för de företag som begär utbetalning från Skatteverket.


- RUT- och ROT-avdragen har ökat sysselsättningen och företagandet samtidigt som de har minskat svartarbetet och bidragit till att minska acceptansen för svartarbete. Det är därför viktigt att vårda dessa reformer. De aktuella förslagen innebär att vi vässar Skatteverkets kontrollverktyg ytterligare, säger finansminister Anders Borg.


Andra förslag är att en begäran om utbetalning endast ska kunna lämnas elektroniskt och att utbetalning endast ska kunna ske till ett konto som tillhör utföraren. Dessutom föreslås att Skatteverket ska kunna ansöka om betalningssäkring för att säkerställa återbetalningar av utbetalda medel (betalningssäkring kan användas när det finns en påtaglig risk för att den som är betalningsskyldig försöker smita från betalning av ett betydande belopp).


Kontakt


Caroline Karlsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 80 13
072-744 23 30
Evin Khaffaf
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 40 23
070-283 95 97
Peter Österberg
Kansliråd
08-405 48 97

Nils-Fredrik Carlsson
Kansliråd
08-405 48 82