En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Jag har en fråga angånde företagsformen ekonomisk förening och undrar om detta upplägg är möjligt?

Förutsättningar:
En moderförening (ek.för.) äger ett AB till 100%. I aktiebolaget bedrivs IT-konsultverksamhet där man säljer konsulter per timme. Vinsten från aktiebolaget utdelas till moderföreningen skattefritt då aktierna är onoterade och borde betraktas som näringsbetingade andelar. Konsulterna är anställda i aktiebolaget och tar där ut sin lön, de är även medlemmar i moderföreningen med en röst vardera. Kravet på medlemsskap är att man är anställd eller har styrelseuppdrag i aktiebolaget. Antalet medlemmar är över 9 st, vilket gör att föreningen inte betraktas som ett fåmansbolag då fyra eller färre delägare tillsammans inte har mer än 50% av rösterna.

Nu till min fråga. Kan moderföreningen nu dela ut överskottet i proportion till hur mycket medlemmarna har deltagit i verksamheten för aktiebolaget?, d.v.s kan t.ex. arbetade timmar eller debiterad summa i aktiebolaget ligga till grund för hur stor del av överskottet varje medlem ska få från föreningen? I sådana fall, förutsatt att varje medlem är en fysisk person (och inte enskild firma eller juridisk person), antar jag att det blir skatteavdrag om 30% vid utbetalning av överskottet som föreningen gör?. Om medlemmen är en enskild firma eller juridisk person (t.ex. AB) kan överskottet då utdelas skattefritt till denne?

Ser ni några problem med upplägget? Tanken är att få en så rättvis/demokratisk utdelning av överskottet beroende på arbetsinsats från respektive konsult.

Mvh, Jörgen

2 Kommentarer
 1. anon
  Kaj Rask
  jan 14, 2014

  Hej

  Går inte att svara kort på. Föreslår kundregistrering på vår hemsida.

 1. anon
  jb75
  jan 16, 2014

  Jag är registrerad via er hemsida, men nu har jag lagt in lite mer personuppgifter där om det var det du menade?. Mvh, Jörgen