En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Med uttag avses att en skattskyldig överlåter tillgång i näringsverksamhet utan ersättning eller mot ersättning som lägre än marknadsvärdet. Konsekvensen av uttag är beskattning som om avyttring skett till marknadspris. Handelsbolag är inga skattesubjekt. Handelsbolags inkomster beskattas hos andelsägarna. Enligt lagtexten föreligger uttag om ett svenskt handelsbolag som den skattskyldige är delägare i överlåter en tillgång utan ersättning eller mot ersättning som lägre än marknadsvärdet. I ett fall hade fastigheter överlåtits till underpris från ett handelsbolag som huvudsakligen ägdes av ett annat handelsbolag som huvudsakligen ägdes av ett aktiebolag. Den skattskyldige (aktiebolaget) ägde ingen andel direkt i det handelsbolag som överlät till underpris. Uttagsbeskattning ansågs då, på grund av lagtextens ordalydelse, inte kunna ske (Kammarrätten i Jönköping 2014-01-22, mål nr 2143-13).