En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag sökte igenom er sajt och fann dessa fakta baserat på era svar och andras. Mina frågor är inbakade i dessa punkter och jag undrar, är dessa punkter korrekt uppfattade vad gäller internationell beskattningsskyldighet?

1. Om man är begränsat skatteskyldig behöver man inte deklarera sin utlandsintjänad inkomst.

2. Om man kan bevisa att man inte har väs ank, och flyttar hem 2018, blir man inte skatteskyldig för dom åren man var utomlands.

3. De första fem åren ska du bevisa att du saknar väsentlig anknytning, dvs ej bostad, familj, företag m.m + visa att du är bosatt på utländsk ort (hur?). Ett uppehållstillstånd är ett bra bevis på vistelsen i nya landet men inget måste för att visa att du saknar väsentlig anknytning till Sverige.

4. Om du har kvar lägenheten eller bostad i Sverige kan du ändå bli skattebefriad om du kan visa för Skatteverket i Sverige att du beskattats i Australien och yrka på sexmånadersregeln.

5. SKV har ingen laglig rätt att kräva att man ska visa intyg på att man skattar i sitt nya hemland. Enligt en dom: SKV hävdade att den skatteskyldige inte kan anses som "utomlands bosatt" förrän han är skatteskyldig utomlands. De fick fel. Å andra sidan - om de ställer frågor och detaljer kring utflyttningen så kan man tysta dom genom ett sådant intyg men det är inget krav.

6. Fråga: Jag ska jobba i Thailand i 2 år, jobbar man i Thailand och får inkomst från utlandet mer än 183 dagar så betalar man ingen inkomstskatt där. Om jag sedan saknar anknytning till Sverige, vart skattar jag? Expert: Om du emigrerar och saknar anknytning till Sverige, och kan visa att du skaffat bostad utomlands, kan inte SKV på något sätt beskatta dig för aktuell inkomst. 

7. En person som bor i USA: Sedan jag utvandrade har jag inte behövt skicka in någon deklaration. Jag har aldrig behövt uppge till SKV hur mycket jag tjänar i USA.

8. Den som saknar väsentlig anknytning till Sverige är begränsat skatteskyldig första dagen i det nya landet.

9. Yrkar du sexmånadersregeln så ska du visa kvitto på skatteinbetalningar i det nya landet. 

10. Hur en person som saknar vä ank till Sverige beskattas i sitt nya land har SKV inte med att göra i princip. "I princip" därför att det kan förekomma att SKV lämnar uppgift om inkomst som härrör från Sverige men som inte ska beskattas här till hemviststaten.

11. Om du saknar väsentlig anknytning till Sverige, och får STIM-royalty från en stat som uppbärs av en person som har hemvist i en annan stat ska enligt OECD:s modellavtal och enligt de flesta skattavtalen beskattas endast i hemviststaten.

12. Utflyttad, saknar anknytning till Sverige och bor i Thailand. Säljer prylar på Tradera. Svar: De thailändska myndigheterna vill under alla omständigheter beskatta dig. Om du är säker på att du inte anses vara bosatt i Sverige, inte har väs ankn till Sverige, behöver du bara bekymra dig över Thailands SKV.


1 Kommentarer
 1. anon
  Ronnie Peterson
  feb 28, 2014

  Hej!

  Du ställer upp ett stort antal punkter som du funnit vara besvarade i vårt forum.

  För att bli mer konkret i vårt svar tycker jag att du kontakta oss direkt på Skattepunkten för en ordentlig analys av din egna situation/planering.

  MVH

  Ronnie Peterson 

   

  Hälsningar/Ronniehttp://www.skattepunkten.se/