En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
28 mars 2014
Finansdepartementet

Översyn av ersättningar till kommuner och landsting för så kallad dold moms

En särskild utredare får i uppdrag att göra en översyn av den ersättning som kommuner och landsting får för så kallad dold mervärdesskatt vid upphandling eller bidragsgivning till verksamheter inom sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning.

Från mervärdesskatteplikt har undantagits en stor del av de verksamheter som bedrivs i kommuner och landsting. I syfte att upprätthålla konkurrensneutralitet har dessa därför rätt till ersättning för de ökade momskostnader som uppkommer vid upphandling av tjänster inom sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning samt vid hyra av lokal för vissa boendeformer. De har även rätt till ersättning när de lämnar bidrag till externa utförare inom dessa områden. Den statliga ersättningen till kommuner och landsting lämnas sedan 1991 som huvudregel med en schablon på 6 procent av kostnaden.

Regeringen vill nu göra en översyn av detta system och utredaren ska särskilt

• undersöka momskostnadens andel av den totala kostnaden inom olika verksamheter,
• analysera för- och nackdelar med en ersättning som baseras på de externa utförarnas faktiska momskostnader,
• analysera för- och nackdelar med en schablonersättning som baseras antingen på kommunernas och landstingens m.fl. momskostnader för verksamhet i egen regi eller på de externa utförarnas momskostnader.

Utredaren ska med utgångspunkt i översynen vid behov lämna förslag till författningsändringar.

I uppdraget ingår att senast den 15 september 2014 redovisa bedömningen av behovet och eventuellt förslag till en särskild författningsordning angående ersättning för dold moms vid upphandling av ambulansflygverksamhet.

Uppdraget i övrigt ska redovisas till regeringen den 1 augusti 2015.

Kontakt
Victoria Ericsson
Pressekreterare hos Peter Norman
08-405 58 62
076-128 93 45

Maria Antonsson, departementssekreterare
Kommunenheten
08-405 30 63