En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

jag undrar vad som händer om ett privat fåmansbolag går i konkurs eller träder i likvidation med skatteskuld. Kommer delägarna i bolaget då att få överta skatteskulden? I så fall gör de det i proportion till sin andel i bolaget eller hur fungerar det?

Hälsningar

Johan

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    apr 21, 2014

    Hej

    Om bolag går i konkurs kan företrädare för bolaget bli ansvarig om skatter och avgifter inte betalats pga uppsåt eller grov oaktsamhet. Vid likvidation kan även likvidatorn bli ansvarig. Det går att göra överenskommelser vid företrädaransvar med Skatteverket.