En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

 Pressmeddelande
 28 april 2014
 Finansdepartementet

Preliminär överenskommelse med USA om FATCA

Finansdepartementet och det amerikanska finansministeriet enades i torsdags om ett utkast till avtal mellan Sveriges och USA:s regeringar om Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Utkastet ska nu beredas innan regeringen kan fatta beslut om undertecknande. Det närmare innehållet i det svenska avtalet kommer att offentliggöras efter att avtalet har undertecknats.

FATCA är en amerikansk lag som ålägger finansiella institut i hela världen att identifiera amerikanska kontohavare bland sina kunder och rapportera deras tillgångar och inkomster till den amerikanska skattemyndigheten. Finansiella institut som inte följer FATCA riskerar att tvingas betala 30 procent i skatt på betalningar från USA.

För att förhindra detta har Finansdepartementet i förhandlingarna strävat efter en överenskommelse som innebär att de svenska finansiella instituten inte behöver följa den amerikanska lagstiftningen. De ska istället kunna rapportera uppgifterna direkt till Skatteverket som i sin tur rapporterar till den amerikanska skattemyndigheten. Den preliminära överenskommelsen gör att svenska finansiella institut redan nu kan registrera sig hos den amerikanska skattemyndigheten som institut som inte behöver följa den amerikanska lagstiftningen.

Det går inte idag att säga när avtalet blir slutgiltigt klart.

Kontakt
Caroline Karlsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 80 13
072-744 23 30
Evin Khaffaf
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 40 23
070-283 95 97

Marcus Sjögren, departementssekreterare
Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor
08-405 32 26