En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

 Pressmeddelande
 13 augusti 2014
 Finansdepartementet

Remiss om förslag att undanta Backaområdet från trängselskatt

Regeringen och Göteborgs stad har idag fört samtal kring genomförandet av Västsvenska paketet och den finansiering som sker genom trängselskatten. Göteborgs stad och Trafikverket har tidigare inkommit med en hemställan till Finansdepartementet kring att undanta Backaborna från trängselskatt. Regeringen har nu för avsikt att skicka ut denna begäran på remiss så att förslaget kan träda i kraft så snart som möjligt.

Att få en hållbar finansiering av infrastruktursatsningarna i Västsvenska paketet är av stor vikt för Göteborgs utveckling. Intäkterna från trängselskatten är avgörande för att investeringarna ska bli av. Det Västsvenska paketet innehåller bland annat:
• Marieholmstunneln (vägtunnel som ska ligga 600 meter öster om Tingstadstunneln och länka samman E20, E6, E45 och Lundbyleden)
• ny Götaälvbro (kallad Hisingsbron som bl a ger mer plats för kollektivtrafik; den gamla bron rivs när ny bro klar)
• Västlänken (cirka 6 kilometer lång dubbelspårig pendeltågstunnel under centrala Göteborg)
• ny knytpunkt i Gamlestaden (knytpunkt för tåg-, buss- och spårvagnstrafik).

Samtidigt som intäkterna från trängselskatten är nödvändig för att kunna investera i infrastrukturen ska skatteuttaget ske på ett effektivt och legitimt sätt. Det är inte motiverat ur ett trängselperspektiv att boende i Backa betalar trängselskatt för passage in och ut i området som avgränsas av Göta älv, E6 Kungälvsleden, Bohusbanan och E6/E20 Norrleden. Därför skickas nu den begäran som kommit från Göteborgs stad och Trafikverket nu ut på remiss.

Kontakt
Caroline Karlsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 80 13
072-744 23 30
Evin Khaffaf
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 40 23
070-283 95 97