En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

 Pressmeddelande
 21 augusti 2014
 Finansdepartementet

Trängselskatt även för utländska fordon införs

Utländska fordon omfattas inte av trängselskatt idag. För att trängselskatten ska vara mer rättvis föreslår därför regeringen att även ägare av utländska fordon ska betala trängselskatt.

Regeringen anser vidare att det behövs ytterligare sanktioner för att förmå fordonsägare att betala trängselskatten i tid. I lagrådsremissen förslår regeringen därför att ett användningsförbud införs vid för sent betald trängselskatt. Ett sådant förbud finns redan i dag när det gäller bland annat för sent betald fordonsskatt. Om en fordonsägare har skulder avseende trängselskatt som är högre än 5 000 kr och det har gått minst 6 månader sedan dessa skulder skulle ha betalats ska bilen enligt förslaget inte få användas.

Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Kontakt
Caroline Karlsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 80 13
072-744 23 30
Evin Khaffaf
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 40 23
070-283 95 97

Johan Lindqvist, kammarrättsassessorer
Enheten för mervärdesskatt och punktskatter
08-405 28 79