En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har haft ett företag och tjänat en del pengar. Genom intern
aktieöverlåtelse ägs bolaget nu via ett holding bolag. Holdingbolaget
bildades 2006. Verksamhetsföretaget har jag nu likviderat. En annan
person har ett helt nystartat bolag (AB)  som han inte äger
kvalificerade andelar i. Han är inte skattskyldig i Sverige.

Vid fusion genom kombination av våra bolag äger vi vardera 50%.

1)
Genom förfarandet borde den andra delägaren ses som utomstående som i
betydande omfattning äger andelar i företaget. Ses mina andelar som
kvalificerade eller inte?

2) Den andra personen har även ett utländskt bolag (EU). Genom
att göra bolagen publika och fusionera dem till ett Europabolag (SE)
som inte har säte i Sverige. Skulle det ändra synen på andelarna?

Rutger 

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  dec 31, 2006

  Hej Rutger!

  Du är kreativ! Jag önskar bara att Dina förslag räckte.

  1. Visst blir den andre utomstående men utomståenderegeln säger att förhållandena under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren skall beaktas. Därför tar alltså cirka fem år innan stämpeln kvalificerade aktier försvunnit.

  2. Enligt inkomstskattelagen 2 kap. 2 § omfattar de termer och uttryck som används i lagen också motsvarande utländska företeelser om det inte anges eller framgår av sammanhanget att bara svenska företeelser avses. Därför går inte heller detta kreativa förslag.

  Mitt råd är att om Du kan vänta på pengarna i cirka fem år, så gör det! Räkna noga, ibland blir det nästan sex år. Se bara till att Du eller någon närstående inte kan anses verksam i betydande omfattning i bolaget under den tiden. Låt t.ex. någon ej närstående men ändå pålitlig person förvalta företaget såsom VD och utför själv inte mer än normalt styrelsearbete eller ännu hellre inte ens det.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB