En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!  Jag är delägare i ett fåmansbolag tillsammans med 7 kompanjoner.  Beskattningsreglerna för fåmansbolag är snåriga och ändras titt som tätt.  Delägarna har också varierande förutsättningar vad gäller löneuttag.  Detta gör att det kan löna sig för vissa delägare att skjuta upp sin utdelning till andra sidan årsskiftet (p.g.a. regeländringar eller förändrat löneuttag) medan andra skulle förlora på detta.  Det enklaste vore om stämman helt enkelt kunde besluta om att utdelningen verkställs på olika dagar för olika delägare, något som bolagsstämman skulle kunna besluta enhälligt om.  Finns det något juridiskt hinder för detta?  Skulle den önskade effekten uppnås, d.v.s. att utdelningen hänfördes till olika taxeringsår för olika delägare? 

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  dec 31, 2006

  Hej Richard!

  Delägarna är fysiska personer och utdelning beskattas hos dem i inkomstslaget kapital, som princip, men i vissa fall i inkomstslaget tjänst. I dessa inkomstslag gäller kontantprincipen. Det innebär att en inkomst skall beskattas det år den blir tillgänglig för lyftning (kan disponeras). När bolagsstämman fattat sitt beslut anses utdelningen normalt sett omedelbart tillgänglig för lyftning. Jag vet inte om Skatteverket skulle godkänna att bolagstämman fattar beslut om att utdelningen skall vara tillgänglig för lyftning först vid en senare tidpunkt. Än mera ovisst blir det om Skatteverket skulle godkänna att bolagsstämman fattar beslut om att utdelningen skall utbetalas vid olika tidpunkter för olika delägare. Det här är en fråga som skulle vara intressant att söka förhandsbesked på.

  Sedan måste jag dock tillstå att jag inte förstår varför vissa aktieägare skulle förlora på att vänta med utbetalningen av utdelningen. Normalt är det gynnsamt att vänta till början av nästa kalenderår, eftersom ny uppräkning av utdelningsutrymmet sker per den 1 januari för alla delägare.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB